W ramach realizacji treści regionalnych programu szkolnego uczniowie wszystkich klas trzecich z naszej szkoły mieli okazję poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu zwiedzając w ubiegłym tygodniu Park Etnograficzny w Olsztynku. Oprócz zwiedzania poszczególnych obiektów, uczniowie poznali też ich wyposażenie, nazwy zgromadzonych tam eksponatów i ich przeznaczenie. Dużą atrakcją dla dzieci było obcowanie z naturą, poznanie cech krajobrazu wiejskiego i przebywających tam zwierząt. 

               

Na zajęciach pojawiły się zestawy WE DO 2.0. Zrealizowaliśmy dwa projekty konstrukcja wiatraka oraz robota Miło. Zadaniem uczniów było zbudowanie poszczególnych budowli oraz zaprogramowanie ich, aby wprawić je w ruch. Każdy uczestnik próbował modyfikować swoje algorytmy oraz testował ułożone polecenia. Bawiliśmy się świetnie!

                                          REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO
                                                          DLA UCZNIÓW KLAS I
                                                   „MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO”

Uczeń wykonuje pracę plastyczną wg następujących kryteriów: 
- wybiera swoje ulubione zwierzątko: 
technika dowolna (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, collage itp.), 
format prac – A4, pracę wykonuje w domu samodzielnie
- nazwę zwierzątka umieszcza na pracy
- praca powinna być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko i klasa)

Kryteria oceny: zgodność z tematem i wymaganiami konkursu, poprawność zapisu nazwy zwierzątka, pomysłowość,
staranność wykonania, dobór barw, materiałów- kompozycja pracy

Termin: pracę należy dostarczyć nauczycielowi języka angielskiego do 5 listopada 2021r.

Ogłoszenie wyników: ogłoszenie wyników nastąpi 12 listopada 

                                                                    Organizator konkursu: Marzena Zaborowska