Pod koniec lat 50-tych na terenie ogrodów działkowych rozpoczęto budowę osiedla "Podleśna". Jednym z pierwszych budynków wzniesionych na tym terenie był gmach szkoły przy ulicy Zamenhofa 14. Uroczystość otwarcia stała się wielkim świętem dla całej dzielnicy.
szkola.jpgPierwszym kierownikiem placówki został pan Tadeusz Jankowski, a jego zastępcą pan Hieronim Borkowski. Grono pedagogiczne składało się z 31 osób. Pracownicy musieli borykać się z wieloma trudnościami. Trzeba było ogrodzić teren szkolny, wybudować prowizoryczne boisko, posadzić drzewa, krzewy i trawniki, oraz urządzić wnętrza, niestety używanym sprzętem z innych szkół. Mimo tego szkoła była zadbana i estetyczna. Rejon szkoły obejmował ulice: Reymonta, Chopina, Gdańską, Katowicką, Słowackiego, Szymanowskiego, Tczewską, H. Sawickiej, Podleśną, Abramowskiego, Chełmińską, Toruńską i Bydgoską, a także Zamenhofa.

Powiększała się liczba uczniów - w pierwszym roku nauki 1962/63 było 823 uczniów w 21 oddziałach, a już w roku 1967/68 - 1014 w 26 oddziałach.

Na uwagę zasługuje współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym: z jednostką wojskową i z Fabryką Mebli, a także z osiedlowym kołem TPD. Istotna była także współpraca ze Szkołą nr 31 w Kaliningradzie, wzajemne odwiedziny i wymiana doświadczeń.

Bardzo ważną chwilą w życiu szkoły było nadanie jej w 1967 r. imienia Piotra Diernowa - żołnierza, który poległ w walkach o Olsztyn w styczniu 1945 r. Wmurowano wtedy tablicę upamiętniającą ten fakt.

W sierpniu 1976 r. Po 14 latach pracy w "dziewiątce" odszedł dyrektor Tadeusz Jankowski. Nowym dyrektorem została pani Irena Dudziak. Kierowała szkołą w czasie politycznych przemian w Polsce.szkola2.jpg
W czasie jej urzędowania, przy pomocy nauczycieli i rodziców powstał szkolny stadion i wiele pracowni otrzymało nowe wyposażenie. Pani Irena Dudziak odeszła na emeryturę w 1991 r.
Jej obowiązki przejął  pan Wojciech Tański. To on wprowadził szkołę w nowe 30-lecie istnienia. Systematycznie wcielał w życie swoją wizję nowoczesnej szkoły opartą na nowatorskich metodach nauczania, przy jednoczesnym dążeniu do kompleksowego rozwiązywania problemów uczniów. 40-lecie istnienia szkoła obchodziła jako nowoczesna placówka oświatowa, m in. dzięki przeprowadzonemu generalnemu remontowi. Zasługą dyrektora Wojciecha Tańskiego jest pełna informatyzacja szkoły. Dzięki jego wzmożonym wysiłkom w szkole została utworzona sala zabaw dla dzieci z programu "Radosna Szkoła" oraz nowoczesny kompleks boisk wielofunkcyjnych "Moje boisko - ORLIK 2012". Patronował również międzynarodowym projektom realizowanym w naszej szkole, takim jak "Fly like a bird" w ramach programu Comenius czy "PASCH - Szkoły Partnerzy Przyszłości". Uczestnictwo w tych programach wzbogaciło nas w nowe doświadczenia i rozwój umiejętności językowych. Pan Wojciech Tański kierował szkołą przez dwadzieścia lat. Całe życie zawodowe poświęcił dzieciom i młodzieży.
1 września 2011 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła pani Jolanta Lubojemska. Swoją kadencję rozpoczęła od niezbędnych remontów i wymiany wyposażenia sal. Konsekwentnie realizuje swój plan przemiany naszej szkoły w szkołę nowoczesną, otwartą na świat, doskonale wyposażoną placówkę oświatową, przyjazną i bezpieczna dla dzieci. W wielu salach zostały zamontowane projektory multimedialne i tablice interaktywne.
Rok szkolny 2012/2013 to szczególny rok dla naszej szkolnej społeczności, czas podsumowań i nowych wyzwań. To rok, w którym szkoła obchodzi Jubileusz 50-lecia swego istnienia.