Informacje o zebraniach z rodzicami :

 

6 – 10 września 2021r.                                                                          

20 października 2021r.

15 grudnia 2021r.

19 stycznia 2022r.

23 marca 2022r.

18 maja 2022r.