Informacje o zebraniach z rodzicami :

2-8  września

21 października

16 grudnia

  3 lutego - podsumowanie I półrocza

  7 kwietnia

19 maja

II półrocze rozpoczyna się 8 lutego