DYREKTOR - Jolanta Lubojemska

Godziny spotkania:

środa 1400- 1500

Inny termin spotkania z dyrektorem należy uzgodnić telefonicznie poprzez sekretariat szkoły.

 

 

 


 

WICEDYREKTOR- Dorota Krzyżak

Godziny spotkania:

czwartek  1400-1500

Inny termin spotkania z wicedyrektorem należy uzgodnić telefonicznie poprzez sekretariat szkoły.