Zajęcia pozalekcyjne

 
 
 
 
 

Zajęcia pozalekcyjne rozpoczynają się od 19 września 2022 r.

Zgodę rodzica na udział w zajęciach pozalekcyjnych należy przekazać bezpośrednio nauczycielowi lub przekazać do sekretariatu szkoły.

 

Zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych.