W naszej szkole funkcjonuje
gabinet terapii pedagogicznej:

prowadzony przez nauczycieli terapii pedagogicznej

Panią Joannę Rychlik
Panią Agnieszkę Nowacką

Asia_Rychlik__terapia__1.jpg
 Do zadań nauczyciela terapeuty należy:
  1. diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,
  2. usprawnianie, korekta i kompensacja zaburzonej funkcji, w obrębie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej,
  3. stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,
  4. zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
  5. opracowywanie indywidualnych programów terapii z uwzględnieniem potrzeb dzieci,
  6. stosowanie licznych wzmocnień pozytywnych w połączeniu z modelowaniem zachowania poprzez naśladownictwo,
  7. współpraca z rodzicami, nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogicznę i innymi poradniami specjalistycznymi,