Zapraszamy do DZIEWIĄTKI
- miejsca, w którym uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia!


Drogi Rodzicu,

jeśli chcesz, by Twoje Dziecko rozwijało się harmonijnie, zdobywało rzetelną wiedzę prowadzącą do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, a przy tym miało stworzone warunki do rozwijania indywidualnych uzdolnień i pasji- doskonale trafiłeś!

W naszej szkole SP9, najmłodsi uczniowie uczą się bawiąc i bawią ucząc. Jak to możliwe?

Zobacz sam:

- sale wyposażone są w tablice interaktywne;

- doskonała baza sprzętu i instrumentów muzycznych;

- szkoła posiada nowoczesne pomoce dydaktyczne: tablety, laptopy, ozoboty, klocki LEGO Education;

- świetlica opiekuje się dziećmi od 6:30- 16:30;

- jest plac zabaw, boisko wielofunkcyjne ORLIK, sala gimnastyczna, salka ćwiczeń, stołówka i biblioteka;

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z ramienia szkoły oraz instytucji współpracujących ze szkołą: kółko szachowe, zajęcia taneczne, język angielski, zajęcia sportowe, zajęcia z LEGO Spike Prime, kółko plastyczne, kółko muzyczne.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przez 3 lata nauki realizują z dziećmi zajęcia:

- z edukacji finansowej;

- szachowe;

- edukacji matematycznej przy wykorzystaniu klocków LEGO Education;

- kodowania i programowania;

- teatralne;

- artystyczne: plastyczne i muzyczne;

- sportowe: lekkoatletyka i tenis;

Co gwarantujemy Twojemu Dziecku i Tobie Rodzicu?

- indywidualne podejście;

- stały kontakt z dyrekcją i nauczycielami;

- uczestnictwo w kształtowaniu oblicza szkoły;

- wsparcie psychologa, pedagoga oraz innych specjalistów;

- dostęp do dzienniczka elektronicznego.