Szkolne Koło CARITAS


miłości bliźniego bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.
Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania 

Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest pani Irena Solis.

Swoje zadania Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:
  • organizowanie spotkań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów i szkoleń,
  • organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów filmowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych,
  • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji, wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,
  • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, a za zgodą Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunów Koła w innych zbiórkach i kwestach,
  • prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteki itp.,
  • oddziaływanie przez symbole organizacyjne.