Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

oraz biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca rozpoczną się 15 marca 2021 r.

i będą trwać do 26 marca 2021 r. do godz. 15:00.

 

Link do strony naboru:

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

 

Rekrutacja_instrukcja.pdf

Zarządzenie nr 11 Prezydenta Olsztyna