Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym

na wolne miejsca rozpoczną się 14 marca 2022 r. i będą trwać do 25 marca 2022 r. do godz. 15:00.

 

Link do strony naboru:

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News