Od wielu lat w naszej szkole działa szkolne koło PCK. Zrzesza ono uczniów klas
IV - VIII, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Opiekunką szkolnego koła PCK jest Pani Joanna Rychlik

Przewodniczącym szkolnego koła PCK w roku 2021/2022 jest Błażej Sabisz z klasy 8 a

Jednym z głównych filarów działalności Polskiego Czerwonego Krzyża jest edukacja i promowanie humanitarnych i prozdrowotnych idei w środowisku dziecięco-młodzieżowym.

Prowadzone są programy edukacyjne i profilaktyczne, których celem jest już od najmłodszych lat kształtować wśród dzieci właściwe zachowania prozdrowotne.

Szkolne koło PCK zrzesza młodzież, chętną do działania w organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż akcjach
i kampaniach pomocowych, a także programach promujących zdrowy styl życia, honorowe krwiodawstwo i naukę pierwszej pomocy.