Szanowni Rodzice,

na podstawie § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 27 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru): język polski, język angielski, język niemiecki, historia, matematyka, geografia, biologia .

Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyoddziałowa lub międzyklasowa).

Zajęcia odbywać się po lekcjach. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 13 września 2021 r. Wzór deklaracji (do pobrania).

Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.

Z poważaniem
Jolanta Lubojemska

 

Komunikat 2/2021/2022
z dnia 26.08.2021 r.

                             Harmonogram spotkań z rodzicami we wrześniu roku szkolnego 2021/2022

      Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.

                          

Komunikat 1/2021/2022
z dnia 27.08.2021 r.

                              Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się

                      1 września 2021 r. (środa) z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.

        Na rozpoczęcie roku szkolnego zapraszamy uczniów klas 2-8 i uczniów klas 1 z jednym rodzicem.