W przyszłym roku szkolnym obchodzimy 60. Rocznicę powstania naszej Szkoły, dlatego podjęliśmy decyzję, że to doskonały moment  na nadanie szkole jej imienia.

Chcemy podjąć się takich starań,  bo szkoła bez imienia, to jak człowiek bez nazwiska. Może się rozwijać, realizować, ale brakuje odrębności, tożsamości, którą zapewnia właśnie nazwisko.

Szczególnie pragniemy, by nasz Patron był związany z Warmią. Utożsamianie się z bliskim środowiskiem, poczucie zakorzenienia i przynależności do określonej wspólnoty, kultury może uchronić jednostkę od zagubienia się we współczesnym, skomplikowanym świecie.

Chcielibyśmy, aby uczeń, który ukończy naszą szkołę, myślał kategoriami obywatela Europy i Świata, ale jednocześnie był przywiązany do swojej „małej ojczyzny” i Polski.

Procedurę wyboru Patrona Szkoły rozpoczęliśmy od powołania Zespołu Koordynacyjnego.

   W jego skład weszli:

            1. Marlena Lewandowska,
            2. Ilona Kuncewicz,
            3. Marta Kapela,
            4. Anna Kowalikowska

Zespół Koordynacyjny podjął działania informacyjne skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców

i pracowników obsługi, którzy do 8 maja mogą zgłaszać kandydatury na Patrona Szkoły.

Następnie Kapituła złożona z Zespołu Koordynacyjnego, Dyrektora Szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciela pracowników administracji i obsługi wybierze cztery kandydatury cieszące się największą popularnością po odrzuceniu tych, które nie spełnią wymogów formalnych.

Regulamin wyboru Patrona szkoły
 

Korzyści wynikające z posiadania Patrona:

 • uzyskanie swoistej tożsamości wyróżniającej szkołę spośród innych,
 • promowanie osoby patrona, jego postawy życiowej i dokonań,
 • pozyskanie do współpracy instytucji i osób związanych z patronem,
 • nawiązanie współpracy ze szkołami o tym samym imieniu,
 • oparcie działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona,
 • wzbogacenie obrzędowości szkoły związanej z patronem.
   Wybór patrona nie może być wyborem przypadkowym.
 

Zasady wyboru

 • W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi).
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły
 • Dyrektor w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.
 • Dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację. 

 

ETAP I

Każdy członek społeczności szkolnej ma możliwość przedstawienia swojego  kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem w terminie
od 28 kwietnia 2022 r. do 8 maja 2022 r. w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kapituła złożona z członków zespołu koordynacyjnego, przedstawiciela Rady Rodziców, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, dyrektora szkoły, przedstawiciela pracowników administracji i obsługi wybierze w terminie 9-10 maja 2022 r. czterech kandydatów na patrona szkoły. 

 

  

ETAP II     

Prezentacja kandydatów w terminie od 16 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

Zespół koordynacyjny i Samorząd Uczniowski przygotuje prezentacje czterech kandydatów. Na górnym korytarzu będzie wystawa prezentująca ich sylwetki.

Ogólnoszkolne wybory

W dniu 14.06.2022 r. odbędą się ogólnoszkolne wybory patrona szkoły w formie elektronicznej. Nad prawidłowością głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem

Wybór patrona

Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska 51% głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel rodziców i przedstawiciel uczniów.

Jeżeli żaden z kandydatów na patrona nie uzyska wymaganej ilości głosów, to zarządza się kolejne głosowanie 21 czerwca 2022 r., do którego kwalifikuje się dwóch kandydatów z największą ilością głosów z pierwszego głosowania. Wygrywa ten, który uzyska większą liczbę głosów.

ETAP III   

czerwiec-wrzesień 2022 r.

Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Prezydenta Miasta

Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów Patrona dyrektor sporządzi protokół z realizacji projektu ,,Nadanie szkole imienia”. Dokument ten zostanie przekazany do Prezydenta Miasta. Znajdzie się w nim prezentacja sylwetki patrona wraz z uzasadnieniem imienia opracowane przez zespół koordynujący.

 

Poznanie patrona szkoły

Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów.

 

Uroczystość nadania imienia

Uroczystość nadania szkole imienia wraz z obchodami 60-lecia szkoły odbędzie się w roku szkolnym 2022 / 2023 r.

 

Samorząd Uczniowski SP9 organizuje konkurs

ZATAŃCZ I NAGRAJ SIĘ!

Zasady są proste:

 • wystarczy nagrać, jak tańczysz lub tańczycie (styl dowolny) – nagrania indywidualne lub do 4 osób,
 • nagranie należy wysłać do 06.05 na Teamsa do pani Ilona Kuncewicz (opiekuna SU) lub Marceliny Gacman (Przewodniczącej SU).

DO WYGRANIA WEJŚCIÓWKI NA ZAJĘCIA TANECZNE W KLUBIE POWER DANCE AGORA na zajęcia Street Dance, Disco Dance lub Taniec towarzyski.


Zapraszamy do zabawy!

 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dyplomy i nagrody będą wręczone na zakończenie roku szkolnego.