ZMIANY W FUNKCJONOWANIU STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. W ramach projektu Cyfrowy Olsztyn, uczniowie SP9 w Olsztynie korzystają ze stołówki posługując się OLSZTYŃSKĄ KARTĄ UCZNIA, otrzymaną w szkole.

 2. Każdy uczeń, zapisany na obiady szkolne, zobowiązany jest do posiadania OLSZTYŃSKIEJ KARTY UCZNIA. Karta jest podstawą wydania posiłku.

 3. W przypadku zgubienia/zniszczenia karty należy jak najszybciej wyrobić duplikat. W tym celu opiekun prawny składa wniosek w kancelarii szkoły o wydanie duplikatu.

 4. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z aplikacji iOpłaty w module STOŁÓWKA na platformie PUO. Aplikacja umożliwia:

 a) uiszczanie opłaty za posiłki;

 b) wgląd w schemat posiłków od początku miesiąca;

 c) zgłoszenie nieobecności dziecka w szkole w celu odpisu należności za nieskonsumowany posiłek

 1. W celu zalogowania się do aplikacji iOpłaty w module STOŁÓWKA na platformie PUO należy wygenerować nowy login, dedykowany dla tej aplikacji poprzez opcję „Przywracanie dostępu do konta”, wprowadzając jako nazwę użytkownika swój adres e-mail, ten sam, który został wprowadzony przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego 2021/2022.

a) wejdź na stronę edukacja.olsztyn.eu i kliknij przycisk Zaloguj  , znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

b) Na PUO logowanie kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu do konta

 

 

 1. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, posiłek nie będzie wydany. W celu uniknięcia takiej sytuacji prosimy o terminowe wpłaty.

 2. W przypadku nieobecności dziecka w szkole (choroba, wycieczka itp.) w celu dokonania odpisu należności za nieskonsumowany posiłek należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień roboczy przed dniem nieobecności do godz. 09:00 w następujący sposób:
 • poprzez Platformę PUO  (stołówka- iOpłaty) .
 • mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod nr 89 5264882 w.10 (sekretariat) , lub w.16 (intendent)
 1. Wpłacający nie może samodzielnie dokonywać pomniejszenia wpłaty za obiady na kolejny miesiąc o kwotę za niewykorzystane posiłki z miesiąca poprzedniego. Zwrot zostanie dokonany na konto po zakończeniu bieżącego miesiąca.

 2. W celu umożliwienia zwrotu należności za niewykorzystane posiłki z miesiąca poprzedniego, każdy rodzic/opiekun prawny dziecka korzystającego ze stołówki szkolnej jednorazowo podpisuje wniosek z informacją o numerze i właścicielu rachunku bankowego – wzór Wniosku do pobrania poniżej lub przesłać skan (ale nie zdjęcie) z odręcznymi podpisami mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty, uczeń może otrzymać odpłatnie drugą kartę po wpłaceniu kwoty 1 zł. (słownie: jeden złoty) na konto:

  39 1020 3541 0000 5702 0291 1949

  (ten sam nr rachunku bankowego na który wpłacają Państwo za obiady) podając w tytule: "wpłata za Olsztyńską Kartę Ucznia", imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Wniosek o zwrot należności za niewykorzystane posiłki