Regulamin stołówki

Jadłospis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ODPŁATNOŚĆ za obiady za miesiąc październik 2021 r.

 

  • dla uczniów                                                         21 dni x 3,50 zł = 73,50 zł
  • dla nauczycieli i pracowników szkoły             21 dni x 6,90 zł = 144,90 zł

Wpłaty należy dokonać od 15.09.2021 r. do dnia 28.09.2021 r.

Zakup obiadów będzie odbywać się drogą elektroniczną na konto bankowe, szkoły, lub Platformę PUO, zakładka (Stołówka, i-Opłaty)

 PKO BP Nr konta 39 1020 3541 0000 5702 0291 1949

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, np. „Jan Kowalski, 5c, opłata za obiady za październik 2021”.

W przypadku pracowników w treści przelewu podajemy jedynie imię i nazwisko.

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły. Podstawą do wydania obiadu w stołówce szkolnej jest Olsztyńska Karta Ucznia.

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka z osobna.

 

Więcej informacji