Spis treści

 

Kliknij na obrazek by zobaczyć stronę projektu PASCH

 

PASCH – informacja o projekcie

Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów oświaty w ponad 100 krajach.

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CELE

Na kształt Inicjatywy PASCH wpływ mają cztery główne założenia:

perspektywy dzięki edukacji

 

poszerzanie horyzontów poprzez wielojęzyczność

dostęp do języka
i edukacji

wspólne podejście do problemów przyszłości jako międzynarodowa wspólnota uczniów
i nauczycieli

 

Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

Rozwijana jest sieć niemieckich szkół zagranicznych i szkół realizujących program Deutsches Sprachdiplom. Ponadto poszerzana jest współpraca pomiędzy szkołami mająca na celu dalsze wzmacnianie pozycji języka niemieckiego jako języka obcego w narodowych systemach oświaty.
Dodatkowo oferowane są stypendia na studia w Niemczech i możliwości wymiany młodzieży oraz partnerstwa szkół.

 

     
Co to jest PASCH Działania PASCH w Polsce Dlaczego warto się uczyć języka niemieckiego
Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej