Samorząd Uczniowski we współpracy ze świetlicą szkolną, organizują zbiórkę dla potrzebujących zwierząt. W tym roku zbieramy dla Schroniska w Elblągu. Zbiórka trwa do 9 grudnia. Dary zanosimy do świetlicy. Pomóżmy bezbronnym zwierzętom przetrwać zimę !!!