W naszej szkole od 6 lat są realizowane zajęcia z projektu Lekkoatletyka dla każdego.Celem programu jest popularyzacja lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży.
Pokazujemy lekką atletykę jako sport atrakcyjny, niosący wiele radości młodszym dzieciom oraz dający satysfakcję z aktywności fizycznej, rywalizacji z rówieśnikami i zdobywania nowych umiejętności.
Mamy ostatnie 4 miejsca w zespole.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt przez Librus z prowadzącą Judytą Lipińską.

Zapraszamy!