Europejski Dzień Sportu Szkolnego

Europejski Dzień Sportu Szkolnego 30.09.2022 r.

Aktualizacja rozkładu zajęć

 

Zajęcia pozalekcyjne rozpoczynają się od 19 września 2022 r. Harmonogram zajęć dostępny jest w zakładce Uczniowie : Zajęcia pozalekcyjne.

Zgodę rodzica na udział w zajęciach pozalekcyjnych należy przekazać bezpośrednio nauczycielowi lub przekazać do sekretariatu szkoły.